تاج گل افتتاحیه،عروسی

قیمت : ۳۸۰هزار تومان

کد۵۳۹،تاج گل افتتاحیه تزئین شده با گلهای آنتریوم ،لیلیوم،ژربرا.تزئین تاج گلها با گلهای تازه وشیک.