تاج گل افتتاحیه

قیمت : ۴۰۰هزار تومان

کد۵۴۰،تاج گل یک طبقه تزئین شده با گلهای استر،لیلیوم،آنتریوم،ژربرا.تاج گلهای قیمت مناسب باکیفیت راازمابخواهید.باارسال رایگان