تاج گل تبریک عروسی و جشن

تاج گل تبریک عروسی و جشن

قیمت : 800هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل تبریک دارای یک طبقه مناسب برای مراسم عروسی و جشن ها که باعث زیبایی مجلس و خشنودی صاحب مجلس می گردد.