تاج گل تبریک قرمز سبز

تاج گل تبریک قرمز سبز

قیمت : 780هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل افتتاحیه دو طبقه دارای گلهای لیلیم آنتریم با برگ های تزیینی که دو متر ارتفاع دارد و با ترکیب رنگ قرمز و سبز آراسته گردیده است.
تاج گل دو طبقه
دارای گلهای لیلیوم ، آنتریوم و برگ های تزیینی
ارتفاع ۲ متر
عرض ۱ متر
ارائه تاج گل افتتاحیه و تاج گل با شیک ترین و ماندگارترین گلها تقدیم می گردد.