تاج گل ترحیم ۳متری

قیمت : 450هزار

کد۵۶۴..تاج گل ترحیم دوطبقه ۳متری.                گلهای کار شده گلایل شب بو لیلیوم آنتریوم. تاج گل ارزان وشیک راازمابخواهید فقط بایک تماس