تاج گل تک سبده شب بو بسیار شیک

قیمت : 420هزار

تلفن فروش : 09120360667

کد ۵۶۳.تاج گل تک سبده با ارتفاع دومتر وگلهای کار شده گلایل آنتریوم لیلیوم و شب بو. تمام مشتریان عزیزمیتوانند به سلیقه خود رنگ گل را تغییر بدهند .