تاج گل تک سبده

قیمت : 250هزار

کد۵۶۱.تاج گل تک سبده گلهای کار شده لیلیوم گلایل و شب بو وژربرا.رنگ گلها به سلیقه شماعزیزان قابل تغییر میباشد