تاج گل ختم بسیارشیک

قیمت : 370هزار

کد۵۶۸.تاج گل دوطبقه باارتفاع ۲ونیم متر گلهای کار شده گلایل لیلیوم آنتریوم وژربرا ‌بهترین گلها با بهترین قیمت با تخفیف زمستانه