تاج گل ختم سه طبقه استر

قیمت : ۸۵۰هزارتومان

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۷۲.تاج گل سه طبقه باارتفاع ۳ونیم متر گلهای کار شده استر لیلیوم آنتریوم وژربرا