تاج گل دوسبده ترحیم

قیمت : 440هزار

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۵۰،با ارتفاع ۲ونیم مترگلهای کار شده لیلیوم،گلایل،ژربرا،داودی