تاج گل دو متری با دو طبقه

تاج گل دو متری با دو طبقه

قیمت : 700هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل مراسم عزا با گل های زیبای روز بازار گل
یک طبقه ها ارتفاع ۲متر
دوطبقه ها ارتفاع ۲مترونیم الی ۷۰
سه طبقه ها ارتفاع ۳متر