تاج گل ترحیم سه سبده کلاسیک وپرگل

قیمت : یک میلیون

کد۵۲۱،تاج گل سه سبده بسیار شیک وپرگل،گلهای کار شده گلایل،لیلیوم،استر،ژربرا.