تاج گل ترحیم سه طبقه باران

قیمت : 950هزارتومان

کد۵۲۶،تاج گل سه طبقه باران ، با ارتفاع ۳ونیم متر،گلهای کار شده گلایل،لیلیوم،ژربرا،داودی مشتریان عزیزرنگ گلها به سلیقه شما قابل تغییر میباشد