تاج گل عزا پایه چوبی

تاج گل عزا پایه چوبی

قیمت : 1میلیون و 500هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل مراسم عزا برای تقدیم تسلیت به خانواده مرحوم که با گل های روز بازارگل آراسته شده است.