تاج گل نمایشگاه

تاج گل نمایشگاه

قیمت : 1میلیون و750هزارتومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل تبریک نمایشگاهی مناسب برای افتتاحیه مغازه و عرض تبریک عروسی و تولد و جشن که دارای سه نوع گل استرزیا لیلیوم آنتریوم با ماندگاری بالا تقدیم می گردد.
دارای گل های ایسترزیا و لیلیوم و آنتریوم
ارتفاع ۲متر و ۸۰سانتیمتر
عرض ۱۴۰
ارائه تاج گل افتتاحیه و تاج گل به همراه کیفیت و ماندگاری بالا تقدیم می گردد.