تاج گل نه طبقه افتتاحیه

قیمت : سه میلیون و دویست هزارتومان

کد۵۴۴،تاج گل نه سبده تزئین شده با بهترین گلها آنتریوم لیلیوم زیباترین سبد گلها و تاج گلها روازمابخواهید