تاج گل 3 متری تسلیت مصیبت وارده

تاج گل 3 متری تسلیت مصیبت وارده

قیمت : 2 میلیون تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل خانواده محترم آتش باد که مصیبت وارده را تسلیت عرض می نماییم از طرف خانواده ها لوک زاده و امرالهی
این تاج گل سه متر ارتفاع دارد و دارای گل های رنگارنگ و شکیل می باشد.