سبدگل رومیزی سفید

قیمت : 350هزار

کد۵۲۰،سبدگل رومیزی شیک وپرگل،گلهای کار شده گلایل، لیلیوم،وآنتریوم .ارسال سبدگلهای شادی و ختم به تمام نقاط تهران رایگان میباشد