سبدگل لاکچری

قیمت : ۴۰۰هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۳۸،سبدگل برای مناسبت عروسی وافتتاحیه،تزئین شده باگلهای آنتریوم،لیلیوم ،ژربرا،مریم.تحویل به موقع درمراسم