تاج گل سلطنتی- تاج گل

تاج گل سلطنتی

کد۵۴۸.تاج گل سلطنتی گلهای کارشده آنتریوم ومیخک

قیمت : ۷۰۰هزار تومان

تاج گل ۷سبده افتتاحیه

کد۵۴۵.تاج گل ۷سبده گلهای کار شده لیلیوم آنتریوم ارسال گل به تمام نقاط تهران رایگان .تزئین سبدگل ،با گلهای تازه وشیک

قیمت : دومیلیون وشیشصدهزارتدمان

تاج گل نه طبقه افتتاحیه

کد۵۴۴،تاج گل نه سبده تزئین شده با بهترین گلها آنتریوم لیلیوم زیباترین سبد گلها و تاج گلها روازمابخواهید

قیمت : سه میلیون و دویست هزارتومان

تاج گل دوسبده لاکچری،افتتاحیه

۶کد۵۴۲،تاج گل دوسبده بسیارشیک تزئین شده با گلهای رز،آنتریوم،لیلیوم،ژربرا.تزئین تاج گل با بهترین و زیباترین گلها

قیمت : ۸۷۰هزار تومان

تاج گل افتتاحیه

کد۵۴۰،تاج گل یک طبقه تزئین شده با گلهای استر،لیلیوم،آنتریوم،ژربرا.تاج گلهای قیمت مناسب باکیفیت راازمابخواهید.باارسال رایگان

قیمت : ۴۰۰هزار تومان

تاج گل افتتاحیه،عروسی

کد۵۳۹،تاج گل افتتاحیه تزئین شده با گلهای آنتریوم ،لیلیوم،ژربرا.تزئین تاج گلها با گلهای تازه وشیک.

قیمت : ۳۸۰هزار تومان

سبدگل لاکچری

کد۵۳۸،سبدگل برای مناسبت عروسی وافتتاحیه،تزئین شده باگلهای آنتریوم،لیلیوم ،ژربرا،مریم.تحویل به موقع درمراسم

قیمت : ۴۰۰هزار تومان

تاج گل آنتریوم

کد۵۳۷،تاج گل آنتریوم تزئین شده با گلهای آنتریوم ،لیلیوم .ارسال گل به تمام نقاط تهران رایگان میباشد

قیمت : ۴۳۰هزار تومان

تاج گل لاکچری

کد۵۳۳،تاج گل لاکچری گلهای کار شده استر،لیلیوم،آنتریوم،ارکیده ارسال گل به تمام نقاط تهران رایگان.

قیمت : یک میلیون صدوپنجاه هزارتومان

سبدگل رزلاکچری

کد۵۳۲،سبد گل رزهلندی با ۱۴۰شاخه گل رز.بهترین هدیه ،برای بهترین دوست

قیمت : ۶۵۰هزارتومان

تاج گل عروسی ‌،افتتاحیه

کد۵۳۲،تاج گل عروسی بسیارشیک گاهای کارشده آنتریوم،لیلیوم،استر،ارکیده در کمترین زمان گل خودرادرمحل تحویل بگیرید

قیمت : ۴۷۰هزارتومان

سبد گل خواستگاری

کد۵۳۱،سبدگل خواستگاری،گلهای کار شده استر،لیلیوم،آنتریوم ،آلستر

قیمت : ۱۸۰هزار

سبد گل خواستگاری وعروسی

کد۵۳۰،سبدگل بسیارشیک ،گلهای کار شده آنتریوم،لیلیوم،رز برای دیدن عکسهای بیشتر داخل تلگرام

قیمت : ۳۴۰هزارتومان