تاج گل افتتاحیه نمایشگاه

تاج گل افتتاحیه نمایشگاه

قیمت : 1میلیون و 200هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

دو طبقه خارجی جشنی افتتاحیه نمایشگاه ارتفاع ۲مترو۷۰ سانتیمتر
ارائه تاج گل و تاج گل تبریک به همراه ماندگاری بالا تقدیم مشتریان می گردد.