تاج گل براي مراسم ختم ارزان

تاج گل براي مراسم ختم ارزان

قیمت : 1میلیون و 300هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل ارزان مناسب برای مراسم ترحیم و ختم که با پایه چوبی و گل های سفید و رنگی این دسته گل یک طبقه ای تزیین و آراسته می گردد.
تاج گل ترحیم
سبد گل ترحیم
تاج گل ارزان
تاج گل
سبد گل مراسم ترحیم
گل براي مراسم ختم