تاج گل تبریکی ارتفاع دو متر و هفتاد سانتیمتر

تاج گل تبریکی ارتفاع دو متر و هفتاد سانتیمتر

قیمت : 1میلیون تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل با ارتفاع دو متر و هفتاد سانتیمتر
ارتفاع 2مترونیم الی 70 سانتیمتر
ارائه تاج گل و تاج گل تبریک به همراه ماندگاری بالا تقدیم می گردد.