تاج گل تبریک ارتفاع 2مترونیم

تاج گل تبریک ارتفاع 2مترونیم

قیمت : 1میلیون و 350هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل تبریک و تهنیت با ارتفاع دومتر و پنجاه سانتیمتر
ارتفاع ۲مترو نیم الی ۷۰
دارای پایه فلزی مشکی
ارائه تاج گل و تاج گل تبریک با ماندگاری بالا تقدیم می گردد.