تاج گل تبریک عروسی و افتتاحیه نمایشگاه

تاج گل تبریک عروسی و افتتاحیه نمایشگاه

قیمت : 2 میلیون و دویست هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل یک طبقه جشنی تبریک عروسی نمایشگاه افتتاحیه ارتفاع ۲ متر پایه فلزی
ارتفاع 2 متر
پایه فلزی
ارائه تاج گل و انواع تاج گل افتتاحیه به همراه ماندگاری بالا و گلهای روز بازارگل تقدیم مشتریان می گردد.