تاج گل ترحیم از طرف عادل فردوسی پور

تاج گل ترحیم از طرف عادل فردوسی پور

قیمت : 800هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل ترحیم یک طبقه دومتری با گل های روز بازارگل
جناب آقای مهدی زعیم زاده
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینماییم.
از طرف عادل فردوسی پور