تاج گل ترحیم دوطبقه شرکت داروسازی

تاج گل ترحیم دوطبقه شرکت داروسازی

قیمت : 1میلیون تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل ترحیم دو طبقه تقدیم جهت عرض تسلیت از طرف شرکت داروسازی دارای ارتفاع دو متری مناسب برای مراسم ترحیم و تدفین