تاج گل ترحیم دوطبقه

قیمت : 750هزار

تلفن فروش : 09120360667

کد ۵۸۵ تاج گل ترحیم دوطبقه گلهای کارشده آنتریوم لیلیوم وژربرا ، با بهترین برگهای تزیینی