تاج گل ترحیم مادر با شعر سوزناک

تاج گل ترحیم مادر با شعر سوزناک

قیمت : 800هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

در کنارت روزگارم خوب بود
فصل فصل زندگیم مطلوب بود
در نگاهت خستگی معنا نداشت
وسعت پاک ترا دریا نداشت
آه ای جاری تر از خورشید خوب
کاشکی هرگز نمی کردی غروب