تاج گل ترحیم ۴متری

قیمت : یک میلیون وسیصد

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۳۵،تاج گل ترحیم ۴متری ،۴طبقه.گلهای کار شده گلایل لیلیوم آنتریوم وژربرا. تزئین تاج گل با بهترین گلهاوبابهترین قیمتها