تاج گل تسلیت خانواده محترم

تاج گل تسلیت خانواده محترم

قیمت : 1میلیون تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل به ارتفاع دو متر که مناسب برای خاکسپاری مسجد هست.
خانواده محترم ملکی
تقدیم برای عرض تسلیت
از طرف سرکار خانم مهندس صالح