تاج گل تک سبده لیلیوم

قیمت : 590هزار

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۶۴.تاج گل تک سبده لیلیوم باارتفاع دومتر،گلهای کار شده لیلیوم آنتریوم. شما مشتریان عزیز با ارسال گل برای دوستان و آشنایان خود باعث آرامش آنها میشوید.گلسرای باران در کمترین زمان تاج گل شما را تحویل میدهد