تاج گل تک سبده

قیمت : 250هزار

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۶۱.تاج گل تک سبده گلهای کار شده لیلیوم گلایل و شب بو وژربرا.رنگ گلها به سلیقه شماعزیزان قابل تغییر میباشد