تاج گل خانواده محترم نوری برای عرض تسلیت

تاج گل خانواده محترم نوری برای عرض تسلیت

قیمت : 1 میلیون تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل برای عرض تسلیت که به ارتفاع دو متر و پنجاه سانتیمتر طراحی شده است و دارای گل های رنگارنگ و زیبا می باشد که به سفارش مشتری نیز قابل تغییر است.