تاج گل ختم دو طبقه

تاج گل ختم دو طبقه

قیمت : 1میلیون و 750هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل مراسم ختم با دو متر قد که پر از گل های زیبای بازارگل روز هست و با پایه و طرحی زیبا طراحی و آراسته می گردد.