تاج گل ترحیم -- تاج گل

تاج گل ترحیم دوسبده لاکچری

قیمت : 980هزار

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۲۵،تاج گل دوسبده بسیارشیک ،گلهای کارشده آنتریوم،لیلیوم وبابرگهای بسیارعالی تزئین شده