تاج گل ترحیم دوسبده گلایل

قیمت : 480هزار

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۲۲،تاج گل دوسبده با ارتفاع ۲ونیم متری گلهای کار شده گلایل،لیلیوم،آنتریوم،لیلیوم،ژربرا،مشتریان عزیز فقط بایک تماس گل خودرادرمحل تحویل بگیرید