تاج گل دوطبقه ترحیم

قیمت : 470هزار

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۷۵.دوطبقه ترحیم باارتفاع ۳متری گلهای کارشده گلایل لیلیوم وآنتریوم وژربرا