تاج گل دو طبقه تبریک

تاج گل دو طبقه تبریک

قیمت : 700هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل تبریک دو طبقه
ارتفاع ۲مترو۷۰ سانتیمتر
ارائه انواع تاج گل و تاج گل تبریک به همراه ماندگاری بالا و بهترین گلهای روز بازارگل تقدیم مشتریان می گردد.