650 هزار تومان

تاج گل دو طبقه مراسم عزا

قیمت : 1میلیون و 650 هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل مراسم عزا به ارتفاع دو متر که در دو طبقه آراسته می شود و با گل های روز بازارگل تزیین می گردد.