تاج گل دو متری با دو طبقه

تاج گل دو متری با دو طبقه

قیمت : 1میلیون و 700هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل مراسم عزا با گل های زیبای روز بازار گل
یک طبقه ها ارتفاع 2متر
دوطبقه ها ارتفاع 2مترونیم الی 70
سه طبقه ها ارتفاع 3متر