تاج گل سلطنتی سفید

قیمت : ۵۵۰هزارتومان

تلفن فروش : 09120360667

کد ۵۷۰تاج گل سلطنتی تزئین شده با گلهای میخک آنتریوم .امیوارم بتوانیم خدمتگزار خوبی برای شما بوده باارسال تاج گلهای زیبا باعث آرامش عزیزانمان باشیم.ازخرید ازماپشیمان نخواهید شد