تاج گل سه طبقه آنتریوم

قیمت : یک میلیون دویست هزارتومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل آنتریوم با ارتفاع تقریبا ۴مترتزئین با بهترین گلهاوبرگها.گل فروشی آنلاین باران با۱۴ سال سابقه گلفروشی آماده است بهترین و زیباترین گلها را برای شماراس ساعت ارسال کنند