تاج گل سه طبقه کلاسیک

قیمت : 650هزار

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۱۸،تاج گل سه سیده ۳متری،گلهای کار شده گلایل ،لیلیوم زرد.رنگ گلهای تاج گلهای مابه سلیقه شما قابل تغییر میباشدو این که ارسال به تمام نقاط تهران رایگان میباشد