تاج گل عرض تسلیت سه طبقه

تاج گل عرض تسلیت سه طبقه

قیمت : 1میلیون و 850 هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل ترحیم و عرض تسلیت دارای سه طبقه پر گل که به ارتفاع سه متر آراسته و طراحی می شود.