تاج گل عرض تسلیت 2متری

تاج گل عرض تسلیت 2متری

قیمت : یک میلیون تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل تقدیم جهت عرض تسلیت به جناب آقای محمدرضا هنری کیا از طرف قلیزاده و رویائی
ارتفاع دو متر و نیم