تاج گل مسجدی یک طبقه

تاج گل مسجدی یک طبقه

قیمت : 1میلیون و 400 هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل مراسم ترحیم و عزادارای به خصوص مناسب برای تقدیم عرض تسلیت در مسجد که تسلی بخش برای خانواده مرحوم می باشد.