تاج گل یک طبقه تسلیت

تاج گل یک طبقه تسلیت

قیمت : 800 هزار تومان

تلفن فروش : 09120360667

تاج گل ترحیم و عرض تسلیت با گل های روز بازارگل که یک طبقه هست و امکان تغییر سایز نیز به سفارش مشتری داراست.