تاج گل ترحیم یک طبقه ونیم گلایل

قیمت : 380هزار

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۲۳،تاج گل یک طبقه ونیم پرگل ، گلهای کار شده گلایل،ژربرا،لیلیوم،با ارتفاع ۲متر