تاج گل ترحیم یک طبقه ونیم ۲متری

قیمت : 350هزارتومان

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۲۷،تاج گل یک طبقه ونیم با ارتفاع دومتر،گلهای کار شده گلایل لیلیوم،انتریوم،ژربرا سفارش گل دراسرع وقت پذیرفته میشود